Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu Centrum Myśli Jana Pawła II

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów Sklepu internetowego prowadzonego przez Centrum Myśli Jana Pawła II (dalej: „Sklep”) w związku z realizacją usług świadczonych przez Sklep.
 2. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu internetowego, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz Polityką Prywatności, zaznaczając odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 3. Zbierane dane osobowe są chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 4. Administratorem danych osobowych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11, samorządowa instytucja kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy pod nr 1/06 (dalej: „Centrum” lub „Sprzedawca”)
 5. Dane kontaktowe administratora danych osobowych to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, telefon: + 48 22 826 42 21, e-mail: centrum@centrumjp2.pl
 6. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, telefon: +48 22 826 42 21, e-mail: iod@centrumjp2.pl
 7. Państwa dane osobowe dotyczące adresu IP, rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki zbierane są w sposób automatyczny przy wejściu na stronę internetową Sklepu. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Państwa dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Służy to zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Centrum, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu oferty Sklepu. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.
 8. W ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych zewnętrzny usługodawca wykonuje dla Centrum usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które - w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności - zostały zgromadzone w ramach korzystania z tej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w Sklepie, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Klienta, które mogą być następnie odczytywane przez Sprzedawcę.
 10. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostosowania zawartości newslettera do preferencji Klienta;
 • wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie.
 1. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies tzw. „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz tzw. „stałe” (persistent cookies), przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.
 2. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta.
 3. Pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
 4. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 1. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.
 2. Zbieranie innych danych osobowych następuje dobrowolnie przy realizacji usług dostępnych za pomocą Sklepu, takich jak założenie konta w Sklepie, dokonanie zamówienia w Sklepie bez zakładania konta, kontakt ze Sklepem lub zapisanie się na newsletter.
 3. Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celach:
 • założenia, zarządzania kontem Klienta w Sklepie i zapewnienia obsługi konta Klienta;
 • monitorowania aktywności Klienta;
 • kontaktu z Klientem;
 • realizacji umów sprzedaży z Klientem, w tym reklamacji;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych, windykacja należności;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Centrum;
 • informowania o działalności statutowej Centrum.
 1. Bez podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia w Sklepie, tj. e-mail, imię, nazwisko, telefon, danych adresowych, nie jest możliwa realizacja umowy sprzedaży.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta w zakresie usługi newslettera, a w pozostałych celach przetwarzania na podstawie zawieranej pomiędzy stronami umowy lub na podstawie przepisów prawa albo uzasadnionego interesu administratora.
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi obsługującemu serwer w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym zainstalowany jest Sklep, podmiotom świadczącym usługi płatnicze, w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych i za pomocą karty płatniczej, jak również podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie w celu dokonania dostawy produktów. Administrator ma obowiązek przekazywać Państwa dane osobowe organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nie są już one potrzebne do celów, w których zostały zebrane, przeniesienia swoich danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych udostępnionych w celach marketingowych.
 5. Klient ma także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził.
 6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.
 9. Po wykonaniu umowy lub usunięciu konta Klienta przetwarzanie danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że Klient wyrazi zgodę na dalsze przetwarzanie tych danych lub Sprzedawca zastrzeże sobie prawo do dalszego przetwarzania danych ze względu na swój uzasadniony interes.
 10. Na witrynie internetowej Sklepu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Centrum. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl