Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II

Sklep internetowy Centrum Myśli Jana Pawła II jest prowadzony przez:
Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11, Tel.: (22) 826 42 21, Fax: (22) 826 42 23, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy. Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Warszawa pod nr 1/06 dnia 10 marca 2006r.


Zamówienia

- Zamówienia są przyjmowane przez stronę sklep.centrumjp2.pl

- Zaraz po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku pierwszych składanych w naszym sklepie zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem;
- po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

Realizację zamówień rozpoczynamy natychmiast po otrzymaniu płatności za złożone zamówienie.

W przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.


Komunikaty na stronie internetowej Sklepu internetowego CMJP2, umożliwiają podgląd statusu zamówienia:
- oczekuje

- potwierdzone

- wysłane

- anulowane

- zwrot

Sprzedaż

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
Równolegle z przesyłką dostarczany jest dokument zakupu – faktura VAT. Dokument zakupu nie jest wysyłany z zamówieniem jeżeli klient sobie tego nie życzy zaznaczając to w zamówieniu.

Zmiany w części zamówienia, anulowanie całości zamówienia

Można wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Może to jednak spowodować opóźnienie realizacji zamówienia o 1 dzień roboczy.
Można wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze sklepem CMJP2. Jeżeli prośba anulowania całości zamówienia zostanie odebrana przez sklep CMJP2 po zmianie statusu zamówienia na witrynie internetowej na wysłane, zamówienie to zostanie zrealizowane a jego anulowanie uważa się za niebyłe.

Ceny. Koszty zamówienia

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
Do zamówienia będzie doliczony koszt dostawy zgodnie z wybraną formą wysyłki (szczegóły poniżej).

Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

Czas realizacji zamówienia

Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Standardowy czas realizacji zamówienia przez Sklep CMJP2 wynosi do 5 dni roboczych, chyba że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin dostawy. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty, w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.


Na łączny czas oczekiwania na dostawę składa się czas realizacji zamówienia przez Sklep CMJP2 oraz czas wysyłki, w zależności od wybranej formy dostawy:
Poczta Polska - czas dostawy 3-5 dni roboczych (i soboty)
DHL - przesyłka kurierska, czas dostawy 1 - 2 dni robocze

Należy pamiętać, że czas realizacji zamówienia będzie liczony dopiero od momentu, w którym zostanie dokonana zapłata za zamówienie.


CZAS REALIZACJI + PRZEWIDYWANY CZAS DOSTAWY = CZAS OCZEKIWANIA NA DOSTAWĘ


W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w standardowym czasie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia (e-mailowo lub telefonicznie).

Formy wysyłki

Przesyłka kurierska: czas dostawy zazwyczaj - 1 dzień roboczy, paczki wysyłane za pomocą tej firmy są dostarczane na drugi dzień roboczy od momentu wysłania przez nas towaru. Koszt przesyłki (za pobraniem) w tym przypadku to, jeżeli płatność nie nastąpiła przelewem lub kartą kredytową – 16,00 – 19,00 zł (w zależności od wagi przesyłki i zaznaczenia opcji za pobraniem lub jej nie zaznaczenia).


Poczta Polska: przesyłka priorytetowa, czas dostawy 2 - 7 dni. Przesyłki rozwożone są przez pracowników poczty w godzinach od 8-20. Jeśli w tym czasie doręczyciel nie zastanie nikogo domu, zostawia awizo, z którym należy się udać po paczkę do właściwego Urzędu Pocztowego. Koszt przesyłki za pobraniem, jeżeli płatność nie nastąpiła przelewem lub kartą kredytową – 9,00 – 12,00 zł (w zależności od wagi przesyłki). Podane powyżej ceny wysyłki dotyczą wyłącznie przesyłek na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty przesyłki pokrywane są przez Kupującego.

Niemożność realizacji zamówienia przez Sklep CMJP2

W przypadku, kiedy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia, a kwota została już wpłacona na jej konto, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu pieniędzy na konto Nabywcy. Ponieważ ani Sklep CMJP2, ani serwis transakcyjny Płatności.pl nie mają wglądu w dane transakcyjne klienta, Nabywca będzie poproszony o podanie numeru konta, na które zostaną przelane pieniądze. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie CMJP2 przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówień. Zamówienia można składać za pomocą koszyka zamówień, rejestrując się w Sklepie jako Klient przez 24 godziny na dobę.

Formularz zamówienia

Po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia i ostatecznym potwierdzeniu chęci zakupu, poprzez przyciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, zamówienie uważa się za wiążące.
Ten moment jest również potwierdzeniem znajomości i akceptacją niniejszego regulaminu przez Nabywcę/ Klienta. W razie wątpliwości pracowników sklepu CMJP2 przesłane do nas zamówienie od nowego Klienta jest potwierdzane telefonicznie lub e-mail przez pracownika sklepu internetowego CMJP2.
Zamówienia od Klientów, którzy dokonywali już u Nas zakupów będą potwierdzane wyłącznie pocztą e-mail i realizowane.

Formy płatności

Nie zapłacisz za koszty dostawy zamówienia odbierając je w siedzibie:

Centrum Myśli Jana Pawła II ul. Foksal 11, I p., kancelaria, Warszawa

Nie zapłacisz za dostawę, jeśli wartość Twojego zamówienia przekracza 150 zł.


Reklamacje

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

W przypadku stwierdzenia wad towarów lub jego niezgodności z umową, należy skierować reklamację do Sprzedawcy (patrz zakładka KONTAKT w menu Sklepu internetowego CMJP2).

Zapraszamy do korzystania ze stron Pomocy, gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez klientów pytania.


ZWROT TOWARU

 1. Klient, który jest konsumentem, i zawarł umowę za pośrednictwem sklepu internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem {

1) dodatkowych kosztów wynikających z dokonania wyboru przez konsumenta innego sposobu dostarczenia towaru niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę;

2) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru przez konsumenta.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 1.  Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy., chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin  przydatności do użycia;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


Bezpieczeństwo

Sklep gwarantuje pełne bezpieczeństwo wszelkich transakcji w tym dokonywanych kartą płatniczą. Informacja o numerze karty omija Sklep Internetowy CMJP2.
Numer karty płatniczej omija Sklep i trafia bezpośrednio do Platnosci.pl Numer karty płatniczej jest chroniony w należyty sposób i nie krąży dowolnie po sieci internetowej.

Szyfrowanie danych

Podawanie informacji dotyczących posiadacza karty (numer karty płatniczej, dane osobowe) odbywa się z użyciem protokołu SSL z możliwością wykorzystania pełnego 128-bitowego szyfrowania. Rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania narzucone przepisami przez systemy Visa i Europay dotyczącymi e-commerce, a nawet wykracza poza nie.

Pozostałe warunki

Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
Oferta Sklepu CMJP2 ważna jest tylko na terenie Polski. Osoby korzystające z serwisu obowiązuje aktualny Regulamin.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl